شرح خدمت

به منظور تسهيل خدمات دستگاههاي اجرايي و نيز سياستگذاري آمايش و تكميل نرم افزار بانك ديدگاههاي توسعه استان اين سرويس ارائه مي گردد.ارايه تمامي اسناد و فايل هاي توسعه استان (داده توصيفي و مكاني) به صورت برخط و گزارش گيري از دستگاه هاي استاني و نظارت بر ميزان پيشرفت برنامه هاي عملياتي آنها

درخواست خدمت

ارائه خدمت

مستندات مورد نياز

درخواست مقام ذيربط دستگاه اجرايي

قوانين و مقررات

برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه، اصل صدو سي و هشت قانون اساسي جمهوري اسلامي

استعلام (فرآيندهاي مشترك بين دستگاهي)

 ندارد

پاسخ به سوالات متداول

۱- نحوه افزودن اسلوب نقشه ، راهنماي SLD ، روش ها و قوانين مربوطه جهت ايجاد نقطه،خط،چندضلعي و متن و رنگ و هاشور در سامانه به چه طريق مي باشد؟
جواب : راهنماي اسلوب نقشه
۲- به منظور افزودن سند، محتوا، مخزن ، فيش اطلاعاتي به چه شيوه اي مي توان اقدام نمود؟
جواب : راهنماي تارگاه

مدت زمان انجام خدمت

  • سه ماه يكبار (فصلي)

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

رایگان

مسئول اصلي ارائه خدمت

طبقه اول
محبوبه فلاح
شماره تماس: 05631272321 
ایمیل سازمانی: fallah@mpo-skh.ir 

مراحل گردش كار

۱- دريافت سرويس داده مكاني
۲- دريافت اطلاعات داده مكاني از طريق واسط كاربري
۳- دسترسي به پايگاه داده هاي مكاني

نظرات خود را درمورد ارائه خدمت ارزیابی توسعه و رصد آمایش سرزمین را بیان کنید

مشاهده نتایج نظر سنجی