شرح خدمت

تهیه و تدوین گزارش عملکرد اسناد توسعه جهت استفاده در سازمان و دیگر دستگاههای اجرایی اصلی و تابعه آن تهیه و تدوین گزارش عملکرد اسناد توسعه جهت استفاده در سازمان و دیگر دستگاههای اجرایی اصلی و تابعه آن تهیه و تدوین گزارش عملکرد اسناد توسعه جهت استفاده در سازمان و دیگر دستگاههای اجرایی اصلی و تابعه آن تهیه و تدوین گزارش عملکرد اسناد توسعه جهت استفاده در سازمان و دیگر دستگاههای اجرایی اصلی و تابعه آن تهیه و تدوین گزارش عملکرد اسناد توسعه جهت استفاده در سازمان و دیگر دستگاههای اجرایی اصلی و تابعه آن تهیه و تدوین گزارش عملکرد اسناد توسعه جهت استفاده در سازمان و دیگر دستگاههای اجرایی اصلی و تابعه آن

درخواست خدمت

ارایه خدمت

مستندات مورد نياز

ارسال نامه رسمي درخواست دوره ، ارسال مشخصات فراگيران دوره ، فيش پرداخت هزينه دوره

قوانين و مقررات

۱-بخشنامه شماره ۱۸۳۴/۲۰۰ مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۰ موضوع نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاههاي اجرايي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ۲-بخشنامه شماره ۱۸۸۱۹/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ موضوع اصلاحيه نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاههاي اجرايي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

استعلام(فرآيندهاي مشترك بين دستگاهي)

پاسخ به سوالات متداول

سوال: كداميك از كاركنان دستگاههاي اجرايي مشمول آموزش مي باشند؟ جواب: شركت تمامي كارمندان رسمي، پيماني و قراردادي (اعم از مديران و كاركنان) در دوره هاي آموزشي الزامي ميباشد.

مدت زمان انجام خدمت

  • از طريق سامانه

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

نفرساعت دوره هاي بهبود مديريت ۱۲۰,۰۰۰ ريال
نفرساعت دوره هاي شغلي و تخصصي ۶۰,۰۰۰ ريال
نفرساعت دوره هاي عمومي۶۰,۰۰۰ ريال

مسئول اصلي ارائه خدمت

طبقه اول
اسماعیل تقی زاده
شماره تماس: 05631272381 
ایمیل سازمانی: taghizadeh@mpo-skh.ir 

نظرات خود را در مورد ارائه خدمت برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي كارمندان دولت را بیان کنید

مشاهده نتایج نظر سنجی