شرح خدمت

  • ارائه آمار و اطلاعات به همراه تحليل هاي كارشناسانه و گاها پيش بيني بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سالانه و نيز استفاده مديران، برنامه ريزان، دانش پژوهان و…. از بخشهاي مذكور جهت برنامه ريزي و تصميم گيري ها.

مدارك مورد نياز

  • مدارك خاصي مورد نياز نمي باشد.

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

در طول سال

ساعات ارائه خدمت

ساعت اداری

تعداد بار مراجعه حضوري

  • طول سال در صورت نياز

هزينه هاي ارايه خدمت (ريال) به خدمت گيرندگان

رایگان

قوانين و مقررات

  • شرح وظايف سازماني

استعلام (فرآيندهاي مشترك بين دستگاهي)

ندارد

پاسخ به سوالات متداول

دريافت فايل پرسشهاي متداول

مسئول اصلی ارائه خدمت

طبقه سوم
مهدی فاطمی
شماره تماس: 05631272127
ایمیل سازمانی: fatemi@mpo-skh.ir

نمودار مراحل دريافت خدمت (از ديد متقاضي خدمت)

نظر خود را در مورد ارائه خدمت ارائه گزارش سالانه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بیان کنید

مشاهده نتایج نظر سنجی