شرح خدمت

از آنجايي كه برنامه ها و سياستهاي اتخاذ شده در ستاد اقتصاد مقاومتي در سال ۹۵ منوط به همان سال نبوده و ادامه دار خواهد بود، ضرورت دارد به صورت مستمر اجرايي شدن برنامه ها پايش و رصد شود؛ بر همين اساس، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با راه اندازي سامانه رصد و پايش اقتصاد مقاومتي، در لحظه تحولات مرتبط با حوزه اقتصاد مقاومتي را رصد كرده و در قالب گزارش¬ هاي روزانه، هفتگي و ماهيانه به اطلاع مخاطبان خود مي رساند. اين سامانه با در نظر گرفتن دو بعد اطلاع رساني و نظارتي طراحي شده است.

مستندات مورد نياز

اقدامات و برنامه هاي اقتصاد مقاومتي استان، ضوابط ملي آمايش سرزمين، سند توسعه استان، برنامه آمايش استان

قوانين و مقررات

ابلاغيه سياست كلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري، ابلاغيه معاون اول رئيس جمهور به دستگاههاي اجرايي جهت تحقق اقتصاد مقاومتي،سياست هاي ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتي، برنامه ۱۲ گانه اقتصاد مقاومتي و طرح هاي ۱۱۴ گانه آن بسته هاي ۵ گانه رونق توليد و اشتغال

پاسخ به سوالات متداول

مدت زمان انجام خدمت

از طریق سامانه

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

رایگان

مسئول اصلي ارائه خدمت

طبقه اول
محبوبه فلاح
شماره تماس: 05631272321  
ایمیل سازمانی: fallah@mpo-skh.ir 

مراحل گردش كار

  • طراحي اقدامات و برنامه هاي اقتصاد مقاومتي استان
  • تهيه و جمع آوري اطلاعات از دستگاه هاي اجرايي در قالب فرم هاي طراحي شده
  • نظارت و پايش اقدامات و برنامه هاي اقتصاد مقاومتي استان
  • ورود اقدامات و برنامه ها در سامانه
  • به روز رساني اقدامات و برنامه هاي اقتصاد مقاومتي استان
  • چاپ اطلاعات

نظرات خود را درمورد ارائه خدمت پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی را بیان کنید

مشاهده نتایج نظر سنجی