شرح خدمت

اجراي ماده ۳۹ قانون مديريت خدمات كشوري به منظور بهره برداري مطلوب از ساختمان هاي اداري، تخصيص فضاهاي مناسب اداري و كاهش هزينه هاي ناشي از تامين، بهره برداري و نگهداري ساختمان هاي دولتي و تسريع در اجراي مصوبه شوراي عالي اداري به شماره ۷۵۳۹/۲۰۶ مورخ۱/۴/۹۰ كارگروه ساماندهي فضاها و ساختمان هاي اداري

مستندات مورد نياز

درخواست دستگاه اجرايي

قوانين و مقررات

مصوبه شوراي عالي اداري به شماره ۲۰۶/۷۵۳۹ مورخ ۹۰/۰۴/۰۱

استعلام (فرآيندهاي مشترك بين دستگاهي)

  • نياز به استعلام خاصي ندارد.

پاسخ به سوالات متداول

مدت زمان انجام خدمت

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

رایگان

مسئول اصلي ارائه خدمت

طبقه دوم
سیده صدیقه نارمنجی
شماره تماس: 05631272362 
ایمیل سازمانی: narmenji@mpo-skh.ir 

نظرات خود را در مورد ارائه خدمت راهبري فضاها و ساختمان هاي اداري را بیان کنید

مشاهده نتایج نظر سنجی