شرح خدمت

مبادله موافقتنامه اعتبارات هزينه اي و عمراني دستگاههاي اجرايي استاني

درخواست خدمت

ارائه خدمت

مستندات مورد نياز

ابلاغيه اعتبار هزينه اي / سرمايه اي – پيش نويس موافقتنامه

قوانين و مقررات

قانون برنامه هاي توسعه، قانون مصوب بودجه سالانه كشور، قانون محاسبات كشور، قانون برنامه و بودجه، قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ۱ و ۲

استعلام (فرآيندهاي مشترك بين دستگاهي)

ندارد

پاسخ به سوالات متداول

۱-زمان مبادله موافقتنامه اعتبارات هزينه ايي چه زماني است؟ بعد از ابلاغ بودجه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
۲- در مبادله موافقتنامه اعتبارات هزينه ايي چه مواردي بايد رعايت گردد؟رعايت كليه قوانين و مقررات دستور العملها،ضوابط اجرايي بودجه و قانون بودجه الزامي است.

مدت زمان انجام خدمت

  • ۱۰ روز الي دو هفته

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

  • رايگان

مسئول اصلي ارائه خدمت

طبقه سوم
حمید جهانشاهی
شماره تماس: 05631272120  
ایمیل سازمانی: jahanshahi@mpo-skh.ir 

نظرات خود را درمورد ارائه خدمت توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه وتخصيص اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای را بیان کنید

مشاهده نتایج نظر سنجی